Via uiteenlopende projecten op de werkplek biedt CSS Breda alternatieven voor traditionele trainingen. Dat doen we door concrete professionaliseringsvraagstukken van uw organisatie om te zetten naar trajecten/programma’s in projectvorm die we verzorgen bij uw organisatie. De werksituatie is het vertrekpunt en zo kan er veel meer geleerd worden uit praktijksituaties op de werkplek, in plaats van in een klaslokaal.

Onze projecten variëren van het omzetten van bestaande trainingen naar trajecten a la werkplekleren tot aan het opzetten van complete bedrijfsacademies die zijn gericht op werkplekleren. Enkele voorbeelden van Professionaliseringsprogramma’s in projectvorm zijn: Trainingsprogramma Krachtige Teams, Programma Samen Beslissen, Leertraject Ondernemerschap, MD-Programma en Trainingsprogramma Coachend Leidinggeven

De toepassingen van werkplekleren zijn:

Beeldinterventie

Een Beeldinterventie is een korte interventie van max. 1 dagdeel waarin de werksituatie centraal staat. Daarvoor wordt een concreet vraagstuk op het gebied van training, teamontwikkeling of vaardigheden door CSS Breda omgezet naar een Beeldinterventie. Het is een aansprekende en interactieve manier van trainen die aansluit bij de werkpraktijk. Beeldend Trainen bestaat uit twee applicaties op een multitouch Beeldtafel: Beeldsessie en Lessons Learned. Aansluitend vindt een oefening plaats om tot oplossing/verbetering van de werksituatie te komen. Na de sessie kunnen deelnemers de Leergame doen waarmee het geleerde wordt geborgd in de werkpraktijk.

Beeldende Teamontwikkeling

In een Beeldend Teamontwikkelingsprogramma werkt een team/groep gedurende enkele maanden aan specifieke vraagstukken van uw organisatie, gericht op teamontwikkeling. Tijdens bijeenkomsten worden thema’s geanalyseerd en vindt veel interactie plaats om tot verbetering van de werkpraktijk te komen. Tussen bijeenkomsten in maken deelnemers werkproducten die direct toepasbaar zijn in hun werk. Door de inzet van leertechnologie wordt leren en werken verbonden.

Leertraject

In co-creatie ontwikkelt CSS Breda een Leertraject die gebaseerd is op de professionaliseringsbehoefte van deelnemers. Een Leertraject is gericht op individuele ontwikkeling van deelnemers. Zij werken zowel online als tijdens bijeenkomsten op de werkplek aan werkproducten. In een virtuele leeromgeving geven deelnemers peer feedback op elkaars producten en tijdens bijeenkomsten gaan zij in dialoog over over de werkpraktijk.

HR-ontwikkelcyclus

Door de HR-ontwikkelcyclus worden u en uw medewerkers meer en op beeldende wijze betrokken bij de thema’s die in de organisatie spelen. Het leren en ontwikkelen in uw organisatie wordt centraal gesteld en de betrokkenheid van de werknemers wordt vergroot. Het is een originele vorm van talentontwikkeling met volop inzet van leertechnologie. De zeven stapjes van de cyclus kunnen op zelfgekozen momenten in een periode van drie maanden worden doorlopen.