Inspiratiesessies maart

Afgelopen week stond in het teken van Inspiratiesessies over Werkplekleren met Leertechnologie en hoe werkplekleren kan bijdragen aan een duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dinsdag waren we in Zwolle bij Deltion College en donderdag hielden we in samenwerking met NVO2 een Inspiratiesessie bij CSS Breda.

Inspiratiesessie binnen onderwijs- en zorginstellingen

Steeds meer onderwijs- en zorginstellingen kiezen voor werkplekleren om zo het leren en ontwikkelen van medewerkers optimaal te kunnen faciliteren waardoor zij duurzaam inzetbaar zijn en de organisatie beter kan inspelen op alle veranderingen.

Dinsdag 12 maart verzorgden Rens van den Berg, directeur van CSS Breda, en Erik Mondriaan, onderwijsadviseur bij het Deltion College, voor de tweede keer een Inspiratiesessie ‘Werkplekleren met Leertechnologie’ in Zwolle.

In hun presentatie maakten ze duidelijk dat er door middel van technologie veel meer en makkelijker geleerd kan worden op en rondom de werkvloer. Medewerkers en studenten van (zorg)opleidingen kunnen op deze manier meer verantwoordelijkheid nemen tijdens hun eigen leerproces.

De aanwezige docenten en praktijkopleiders zijn aan de slag gegaan rondom een beeldtafel. Ze ervoeren zelf hoe een werksituatie vertaald kan worden naar een leersituatie en hoe hun organisatie deze werkvorm kan gebruiken in de dagelijkse praktijk. Door te werken met beelden beklijft de informatie beter. Het snel kunnen delen, de feedbackmogelijkheden en de groepsdynamica rond de beeldtafel verhogen de leeropbrengst.

Aan het einde van de bijeenkomst vond nog een walking dinner plaats en konden de deelnemers uit verschillende organisaties napraten en ervaringen delen.

Eén ding is duidelijk: dankzij leertechnologie wordt het ontwikkelen van personen, organisaties en branches een stuk efficiënter.

Deze Inspiratiesessie werd georganiseerd in samenwerking met Deltion College en Landstede

Inspiratiesessie binnen het bedrijfsleven

Hoe laat je medewerkers een leven lang leren zodat zij duurzaam inzetbaar zijn en de organisatie een lerende organisatie wordt? Afgelopen donderdag beantwoordden we deze en andere vragen aan de hand van een Inspiratiesessie ‘Boeien, Binden & Behouden door werkplekleren’!

Door snelle en ingrijpende maatschappelijke veranderingen zijn organisaties genoodzaakt om het leren en werken anders in te richten. Hiërarchische organisatiestructuren worden steeds vaker omgezet naar het werken in krachtige teams. Daarom is het steeds belangrijker dat medewerkers elkaars professionele ontwikkeling stimuleren en meer kennis en ervaringen gaan delen. De beeldtafel is een van de leertechnologieën van CSS Breda die kennisdeling helpt te mobiliseren. Bekijk hier hoe dit in z’n werk gaat!

Het doel is van traditioneel leren, dat gebaseerd is op het aanleren van kennis, over te gaan naar leren als een ontwikkeling. De werksituatie is hierbij het uitgangspunt.

De aanwezige leer- en ontwikkelspecialisten hebben tijdens de Inspiratiesessie zelf praktische werkvormen zoals Beeldend Trainen ervaren. Deelnemers analyseerden een praktijkvideo rond de beeldtafel. Deze bijeenkomst is zo ingericht dat een betekenisvolle dialoog wordt gevoerd en er een intensieve leerinteractie plaatsvindt. Zo komen de deelnemers tot gedeelde betekenis over een professionaliseringsbehoefte binnen de organisatie. Die kan worden opgevolgd door concrete werkafspraken en oefeningen.

De reacties waren erg positief!

Deze Inspiratiesessie werd georganiseerd in samenwerking met NVO2

Boeien, Binden & Behouden

Wil je meer informatie over Werkplekleren met Leertechnologie? Neem dan contact met ons op of kom naar een sessie over werkplekleren!