Het verhaal achter Werkplekleren met Leertechnologie

De laatste jaren is er een toenemende belangstelling voor Werkplekleren. Steeds meer organisaties gaan deze vorm van leren implementeren zodat medewerkers zich duurzaam kunnen ontwikkelen binnen de organisatie. Maar hoe komt het dat Werkplekleren zo belangrijk is geworden? Aanleiding hiervan is de continu veranderende wereld waarop organisaties moeten inspelen.

De wereld verandert in hoog tempo

Door technologische vernieuwingen en maatschappelijke veranderingen verschijnen er in hoog tempo nieuwe succesvolle producten & diensten en wordt de levensduur van de bestaande verkort. Behoeften van klanten of cliënten worden meer divers en de concurrentie neemt toe. Parallel hiermee veroudert de kennis van medewerkers snel en worden vakmensen schaars. Dit zie je niet alleen bij bedrijven, maar zeker ook bij zorginstellingen. Door die snelle en ingrijpende veranderingen zijn organisaties genoodzaakt om hun organisatie anders in te richten. Hiërarchische organisatiestructuren worden steeds vaker omgezet naar het werken in krachtige teams.

Bovendien verandert de informatieverwerking van mensen. Mensen verwerken informatie op een meer kleurrijke en beeldende manier en hebben een voorkeur voor beelden en geluid. Als ze leren op de werkplek willen ze attractief en uitdagend leren, leren vanuit hun werksituatie, met meer sociale leerinteractie, door ervaringen en expertise te delen én willen ze meer leren in minder tijd. En juist Werkplekleren met Leertechnologie maakt dit mogelijk.

Werkplekleren met Leertechnologie heeft de toekomst

De belangstelling voor het volgen van allerlei formele manieren van opleiden neemt af en Werkplekleren met Leertechnologie, d.w.z. het leren door werksituaties om te zetten naar leersituaties met inzet van attractieve leertechnologie, heeft de toekomst.

Die omslag vraagt om een leercultuur waarin expliciteren, eigenaarschap, peer feedback, reflectie en een betekenisvolle dialoog centraal staan, en dit zijn de onderscheidende kenmerken van Werkplekleren.

Werksituaties worden omgezet naar leersituaties met inzet van attractieve leertechnologie

Werkplekleren: boeien, binden en behouden

Werkplekleren met inzet van attractieve Leertechnologie is volgens ons de juiste weg om het leren en ontwikkelen van medewerkers optimaal te faciliteren. Het versterkt organisaties en hun adaptief vermogen waardoor organisaties beter kunnen inspelen op alle veranderingen. Bovendien is Werkplekleren duurzaam: het zorgt voor het boeien, binden en behouden van medewerkers en levert een langere employabiliteit van hun loopbaan op. Het stimuleert ook de zingeving van medewerkers aangezien ze vanuit hun eigen beleving gaan leren.

Het Model van Werkplekleren met Leertechnologie is een specifieke benadering van werkplekleren waarin medewerkers eigenaar worden van hun leerproces. Daarvoor kan de lerende kiezen uit gevarieerde werkvormen, leervormen en allerlei onderdelen van Het Leerplatform. Ze kunnen deze samenvoegen tot een leer- en ontwikkelreis binnen hun werkpraktijk en die laten begeleiden door experts uit de eigen organisatie.

Onze missie

Het is de missie van CSS Breda om organisaties helpen sterker te worden door het eigen maken van Werkplekleren met Leertechnologie waardoor zij beter in staat zijn om om te gaan met de uitdagingen van deze tijd: de noodzaak van adaptief vermogen, het inspelen op de zingeving van medewerkers en het versterken van de duurzaamheid van mensen, middelen en milieu.

Boeien, Binden en Behouden