Als u niet afhankelijk wilt zijn van een extern bureau, dan kunt u ook zélf werkplekleren invoeren in uw organisatie door Expertprogramma’s. In deze train-the-trainer programma’s leiden we medewerkers (trainers/coaches/docenten) van uw organisatie op tot Expert. Zo haalt u de kennis en expertise in huis om zelfstandig werkplekleren te kunnen faciliteren binnen uw organisatie.

In een vijfdaags Expertprogramma leert een deelnemer zelf professionaliseringsvraagstukken om te zetten tot trajecten op de werkplek. Dat doen we a la werkplekleren, wat inhoudt dat de deelnemer tijdens het Expertprogramma een traject ontwikkelt voor zijn eigen organisatie.

We bieden 4 Expertprogramma’s aan, elk gericht op een andere discipline. De ene discipline is gericht op korte beeldende interventies op de werkplek met behulp van technologie. De andere disciplines zijn gericht op online/virtueel leren, op teamontwikkeling en op het verankeren van werkplekleren in de organisatie vanuit het beleid. De 4 Expertprogramma’s samen vormen de Leergang Werkplekleren met Leertechnologie.

Na afronding van een Expertprogramma ontvangt de deelnemer een formeel certificaat van de Academie voor Werkplekleren.

Beeldend Trainen

Virtueel Leren

Beeldende Teamontwikkeling

Werkplekleren